Welkom!

De Stichting Ida Zilverschoon (SIZ) is een particuliere stichting en heeft volgens de statuten ten doel: het (al dan niet jaarlijks) uitreiken van een prijs in geld, de Ida Zilverschoon prijs. Deze prijs dient te worden uitgereikt aan een natuurlijk persoon, die bij voorkeur in Nederland woonachtig is dan wel aan een organisatie – al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend – die bij voorkeur in Nederland gevestigd is of kantoor houdt. Deze natuurlijke persoon of organisatie moet zich in bijzondere zin positief hebben onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Uitreikingen

Scholenvoorlichters in het zonnetje

Mart Keesmekers was aangenaam verrast toen hij de Ida Zilverschoon prijs overhandigd kreeg. Mart zet zich al een hele tijd met een enorm enthousiasme in als scholenvoorlichter. Op de scholen in het zuiden van het land hangen de kinderen aan zijn lippen om te leren over het werk van de Dierenbescherming in de breedste zin van het woord. 

Saskia Thijssen (medewerker Dierenbescherming) en Mart Keesmaekers
Ook Atti van Tol, scholenvoorlichter in de ‘ regio’ Zuidwest, was sprakeloos toen zij de Ida Zilverschoonprijs 2018 kreeg voor haar gedane inzet op de scholen in het afgelopen jaar.

Rechts scholenvoorlichter Atti van Tol

Onmisbare kantoorvrijwilligers

Het team van kantoorvrijwilligers op het regiokantoor Noordwest worden door de vaste medewerkers op handen gedragen. Door de vele hand en spandiensten die zij elke week verrichten loopt het op rolletjes op het regiokantoor. Terecht kregen zij dit jaar de waardering van de Ida Zilverschoonprijs.

v.l.n.r. Linda van Tilburg, Elles de Jong, Marijke van Veen, Joke Keizer en Naomi Vaanholt

Vrijwilligers team Winschoten

Tijdens de afgelopen kerstborrel in het oosten van land werden de vrijwilligers van Dierenasiel Winschoten en de medewerkers van Dierenambulance Oost-Groningenverrast met een mooi kerstcadeau: de Ida Zilverschoon prijs. Met de uitreiking van de prijs werd de waardering voor dit geweldige team van bijna 75 mensen bekrachtigd. Het hechte team staat altijd voor elkaar èn de dieren klaar.

Team Winschoten

Trots

De Dierenbescherming is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij zijn daarom zeer trots dat dit jaar vijf van onze teams de Ida Zilverschoonprijs kregen. Een mooie blijk van waardering voor hun nuttige en noodzakelijke werk. Het geldbedrag mag door het team naar eigen inzicht worden besteed. Aan alle vrijwilligers nogmaals: dank!

Taakaccenthouders dierenwelzijn in het zonnetje gezet

Vorig jaar ontvingen Anouk Duijnker en André Assink de Ida Zilverschoonprijs, de prijs voor personen of organisaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan dierenwelzijn en het bestrijden van dierenleed. Zij vertegenwoordigden de ‘Dierenpolitie’. Op 10 december jl. stelden zij de zes genomineerden van dit jaar voor. Zes taakaccenthouders dierenwelzijn, genomineerd door hun collega’s. Van de helaas onlangs overleden Rob Baardemans en van de vijf aanwezige vrouwen werden eigenschappen opgesomd die inderdaad onmisbaar zijn in dit werkgebied: van een groot dierenhart tot organisatie- en doorzettingsvermogen, van ontwikkeling van het vak tot beschikbaarheid rond de klok en ‘positieve eigenwijsheid’. 

Met de prijsuitreiking aan mevrouw Baardemans en aan Marjan van Wessel, werkzaam bij de Politieacademie, werd het Onderdeel Opsporing & Handhaving dierenwelzijn van de Nationale Politie als geheel geëerd. Voor de volledigheid: de andere genomineerden waren Annemarie Peters van de LE, Denie Zonruiter en Nicole Kooijman uit Rotterdam en Marie-José Aben uit Gelderland-Midden. Behalve Tweede Kamerlid Dion Graus waren er ook nazaten van de oprichters van de stichting aanwezig – en enkele hoge politiefunctionarissen. Hopelijk is dat een teken, dat de Nationale Politie dieren serieus neemt!

Winnaar Ida Zilverschoonprijs kinderboerderijen 2018: Kinderboerderij Gorinchem

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland op 8 november heeft Linda Scheelbeek namens de Stichting Ida Zilverschoon bekend gemaakt dat Natuurcentrum Gorinchem de Ida Zilverschoonprijs voor kinderboerderijen 2018 gewonnen heeft met het project ‘huisvesting kinderboerderijdieren’. Het Natuurcentrum ontvangt een cheque van €2500.

Dierenwelzijn is een belangrijk thema op de kinderboerderijen. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven. Stichting Ida Zilverschoon stelt deze geldprijs beschikbaar voor het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij. Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk.

Genomineerden

Na de oproep van de vSKBN zijn er tien projecten ingezonden. Op 10 oktober heeft de selectiecommissie alle inzendingen beoordeeld. Op basis van de criteria zijn drie projecten genomineerd. Uit deze genomineerden is door het bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon de winnaar gekozen.

Motivatie

Wij vinden de wijze waarop Natuurcentrum Gorinchem de huisvesting voor haar dieren heeft geregeld, met vrije uitloopstallen waar de dieren het gehele jaar door gebruik van kunnen maken en de beperking van het menselijk contact, een voorbeeld voor andere kinderboerderijen. Ook over het beleid om niet méér te fokken dan wat het natuurcentrum zelf kan huisvesten zijn wij als bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon enthousiast. Op het gebied van kennisoverdracht gaf het Natuurcentrum Gorinchem aan het komend jaar te willen werken aan een nog betere overdracht van kennis aan bezoekers. Wij hopen hier met de Ida Zilverschoonprijs een bijdrage aan te kunnen leveren.

De drie genomineerden:

  • Amsterdam, Zimmerhoeve Buitenleslokaal Bijentuin
  • Den Haag, Stadsboerderijen Huisdier Informatiepunt
  • Gorinchem, Natuurcentrum huisvesting kinderboerderijdieren

Inzendingen Ida Zilverschoonprijs – Kinderboerderijen 2018

De selectiecommissie

A.s. donderdag 8 november wordt, tijdens de Algemene Leden Vergadering van de vSKBN, door een vertegenwoordiger van de Stichting Ida Zilverschoon bekendgemaakt welke kinderboerderij deze prijs in 2018 krijgt. De prijs, €2500 , maakt dierenwelzijn op kinderboerderijen zichtbaar.

Na de oproep van de vSKBN zijn er 10 projecten ingezonden. Op 10 oktober heeft de selectiecommissie alle inzendingen beoordeelt op basis van de gestelde uitgangspunten:

  • het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij.
  • Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk

Belangrijk uitgangspunt bij beoordeling: een goed voorbeeld moet ook goed over te nemen zijn door andere kinderboerderijen.
Op basis van deze criteria zijn 3 projecten genomineerd. Uit deze 3 projecten is door het bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon de winnaar gekozen.

De drie genomineerden:

Plaats / naam kinderboerderij

Titel project

Amsterdam, Zimmerhoeve Buitenleslokaal Bijentuin
Den Haag, Stadsboerderijen Huisdier Informatiepunt
Gorinchem, Natuurcentrum huisvesting kinderboerderijdieren

 

De inzenders van de andere projecten:

Plaats / naam kinderboerderij

Titel project

Breda, Wolfslaar Kippentunnel
Den Helder, Helderse Vallei Dier op bezoek
Apeldoorn, Malkenschoten Caviaparadijs
Heerhugowaard, Bongelaar Huisvesting Wolvarkens
Rotterdam, Wilgenhof Caviavilla
Roosendaal, Minnebeek Kuiken in de dop
Winterswijk, Freriks Insectvriendelijke tuin