Welkom!

De Stichting Ida Zilverschoon (SIZ) is een particuliere stichting en heeft volgens de statuten ten doel: het (al dan niet jaarlijks) uitreiken van een prijs in geld, de Ida Zilverschoon prijs. Deze prijs dient te worden uitgereikt aan een natuurlijk persoon, die bij voorkeur in Nederland woonachtig is dan wel aan een organisatie – al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend – die bij voorkeur in Nederland gevestigd is of kantoor houdt. Deze natuurlijke persoon of organisatie moet zich in bijzondere zin positief hebben onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten.

Winnaar Ida Zilverschoonprijs kinderboerderijen 2018: Kinderboerderij Gorinchem

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland op 8 november heeft Linda Scheelbeek namens de Stichting Ida Zilverschoon bekend gemaakt dat Natuurcentrum Gorinchem de Ida Zilverschoonprijs voor kinderboerderijen 2018 gewonnen heeft met het project ‘huisvesting kinderboerderijdieren’. Het Natuurcentrum ontvangt een cheque van €2500.

Dierenwelzijn is een belangrijk thema op de kinderboerderijen. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven. Stichting Ida Zilverschoon stelt deze geldprijs beschikbaar voor het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij. Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk.

Genomineerden

Na de oproep van de vSKBN zijn er tien projecten ingezonden. Op 10 oktober heeft de selectiecommissie alle inzendingen beoordeeld. Op basis van de criteria zijn drie projecten genomineerd. Uit deze genomineerden is door het bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon de winnaar gekozen.

Motivatie

Wij vinden de wijze waarop Natuurcentrum Gorinchem de huisvesting voor haar dieren heeft geregeld, met vrije uitloopstallen waar de dieren het gehele jaar door gebruik van kunnen maken en de beperking van het menselijk contact, een voorbeeld voor andere kinderboerderijen. Ook over het beleid om niet méér te fokken dan wat het natuurcentrum zelf kan huisvesten zijn wij als bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon enthousiast. Op het gebied van kennisoverdracht gaf het Natuurcentrum Gorinchem aan het komend jaar te willen werken aan een nog betere overdracht van kennis aan bezoekers. Wij hopen hier met de Ida Zilverschoonprijs een bijdrage aan te kunnen leveren.

De drie genomineerden:

  • Amsterdam, Zimmerhoeve Buitenleslokaal Bijentuin
  • Den Haag, Stadsboerderijen Huisdier Informatiepunt
  • Gorinchem, Natuurcentrum huisvesting kinderboerderijdieren

Inzendingen Ida Zilverschoonprijs – Kinderboerderijen 2018

De selectiecommissie

A.s. donderdag 8 november wordt, tijdens de Algemene Leden Vergadering van de vSKBN, door een vertegenwoordiger van de Stichting Ida Zilverschoon bekendgemaakt welke kinderboerderij deze prijs in 2018 krijgt. De prijs, €2500 , maakt dierenwelzijn op kinderboerderijen zichtbaar.

Na de oproep van de vSKBN zijn er 10 projecten ingezonden. Op 10 oktober heeft de selectiecommissie alle inzendingen beoordeelt op basis van de gestelde uitgangspunten:

  • het meest opvallende of onderscheidende dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij.
  • Het gaat om bestaande projecten, acties of activiteiten die zich succesvol hebben bewezen in de praktijk

Belangrijk uitgangspunt bij beoordeling: een goed voorbeeld moet ook goed over te nemen zijn door andere kinderboerderijen.
Op basis van deze criteria zijn 3 projecten genomineerd. Uit deze 3 projecten is door het bestuur van de Stichting Ida Zilverschoon de winnaar gekozen.

De drie genomineerden:

Plaats / naam kinderboerderij

Titel project

Amsterdam, Zimmerhoeve Buitenleslokaal Bijentuin
Den Haag, Stadsboerderijen Huisdier Informatiepunt
Gorinchem, Natuurcentrum huisvesting kinderboerderijdieren

 

De inzenders van de andere projecten:

Plaats / naam kinderboerderij

Titel project

Breda, Wolfslaar Kippentunnel
Den Helder, Helderse Vallei Dier op bezoek
Apeldoorn, Malkenschoten Caviaparadijs
Heerhugowaard, Bongelaar Huisvesting Wolvarkens
Rotterdam, Wilgenhof Caviavilla
Roosendaal, Minnebeek Kuiken in de dop
Winterswijk, Freriks Insectvriendelijke tuin

Ida Zilverschoon Prijs 2018: Maak dierenwelzijn zichtbaar!

Is jouw kinderboerderij op een bijzondere manier bezig met dierenwelzijn? Heb je een geweldig voorbeeldproject voor bezoekers én voor andere kinderboerderijen? Stuur dan je project in voor de Ida Zilverschoon Prijs voor kinderboerderijen en maak kans op €2.500,- !

Dierenwelzijn is een belangrijk thema op de kinderboerderijen. Veel locaties zijn hier actief mee bezig: ze bouwen een waar paradijs voor hun kippen, trainen de varkens of geven op aantrekkelijke wijze voorlichting aan het publiek. Kortom: er zijn allerlei manieren om het goede voorbeeld te geven.

Meedoen kan op twee manieren:

  • Stuur je project in voor 15 juni! Stuur de uitwerking van maximaal drie A4-tjes naar de vSKBN: secretariaat@vskbn.nl. Na de sluitingstermijn zal een nominatiecommissie, bestaande uit afgevaardigden van kinderboerderijen, voor 15 september drie projecten nomineren. Door het bestuur van Stichting Ida Zilverschoon wordt uit die drie inzendingen de winnaar gekozen en de prijs uitgereikt.
  • Heb jij belangstelling om eenmalig in de nominatiecommissie plaats te nemen, dan roepen we je op om je aan te melden via bovenstaand emailadres. Belangrijk: heeft jouw kinderboerderij een inzending gedaan om mee te dingen naar de prijs dan kan je helaas niet deelnemen aan de commissie.

Prijs voor dierenwelzijn naar Dierenpolitie

Almere – De Ida Zilverschoonprijs, de prijs voor personen of organisaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan dierenwelzijn en het bestrijden van dierenleed, is dit jaar gegaan naar de Dierenpolitie. De prijsuitreiking was bij Stichting AAP in Almere.

‘Ja, de Dierenpolitie bestaat nog!’, benadrukte mevrouw Enders-Slegers namens de stichting tijdens haar toespraak. ‘De laatste campagne voor de Dierenpolitie was enkele jaren geleden en sindsdien is ze maar weinig in het nieuws.’

Die onbekendheid doet tekort aan het goede werk van de Dierenpolitie, vindt het bestuurslid. Want het is juist de Dierenpolitie die zo veel dieren redt en daardoor leed voorkomt. Naast alle ‘bijvangst’ van de Dierenpolitie, zoals drugshandel of uitkeringsfraude signaleren, staat steeds het dierenwelzijn voorop. De Dierenpolitie redt op de eerste plaats dieren en verdient alleen al daarom de prijs.

De prijs is bedoeld voor alle zogeheten taakaccenthouders Dierenpolitie, maar politiechef Gery Veldhuis – portefeuillehouder op dit onderwerp – wilde Anouk Duijnker en André Assink voordragen. Beide politiemedewerkers stonden aan de wieg van de Dierenpolitie en werken aan de verdere professionalisering van hun vak.

Dwarsverbanden

Die professionalisering zit wat Duijnker betreft in een integrale aanpak. Een aanpak zoals bij ondermijning. ‘Ik zie dat de centrale en lokale overheden en de handhaving elkaar daarin steeds beter vinden. Aan de dierenkant wordt ook zo gewerkt, maar dan in het klein.’ De politie moet wat de agent betreft steeds het brede criminele spectrum voor ogen houden, omdat de criminaliteit zo veel dwarsverbanden kent. ‘In leegstaande woningen worden bijvoorbeeld illegale fokkerijen gezet, of we komen via uitkeringsfraude bij hennepkwekerijen die bewaakt worden door honden die op hun beurt aan hun lot worden overgelaten.’