De Stichting Ida Zilverschoon (SIZ) is een particuliere stichting en heeft volgens de statuten ten doel: het (al dan niet jaarlijks) uitreiken van een prijs in geld, de Ida Zilverschoon prijs. Deze prijs dient te worden uitgereikt aan een natuurlijk persoon, die bij voorkeur in Nederland woonachtig is dan wel aan een organisatie – al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend – die bij voorkeur in Nederland gevestigd is of kantoor houdt. Deze natuurlijke persoon of organisatie moet zich in bijzondere zin positief hebben onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestrijden van dierenmishandeling.

Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten.