Op het Symposium ‘Animal Impact‘ op de Open Universiteit Nederland te Heerlen, waar ook het Instituut voor Antrozoologie (IVA) werd gelanceerd, heeft de Ida Zilverschoon Stichting 5 geldprijzen van 500 euro uitgereikt voor die studenten/of professionals die in hun werk een goede mens-dier relatie actief nastreven en daarbij expliciet ook het dierenwelzijn nastreven.
Het was een zeer succesvolle bijeenkomst waarbij velen (>200) aanwezig waren, waaronder diverse vertegenwoordigers van de pers. Na een uitleg over de achtergronden en doelstellingen van de Ida Zilverschoon Stichting (SIZ) reikte bestuurslid prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers de prijzen uit aan Lonneke Schuurmans, Suze Deurinck, Su Bingtao, Ineke Edes en Sarah Daanen. Gefeliciteerd!

MarMar0808[1]