Het bestuur van de Stichting bestaat uit drs. mr. Henk Lommers, dierenarts en verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken, prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar antrozoölogie aan de Open Universiteit te Heerlen en mevrouw Wilma Scheelbeek – Turksma,  lid van de familie.  Ieder jaar wordt een geldbedrag ter beschikking gesteld. De Dierenbescherming Nederland en de bestuursleden van de Stichting kunnen met voorstellen komen voor de prijzen.