De stichting is opgericht in 1999 door het echtpaar Zilverschoon-Tielenburg. Kees Zilverschoon werd geboren op 7 juli 1923 te Dordrecht.
Hij leerde zijn echtgenote, Ida Tielenburg, kennen in zijn geboortestad. Kees Zilverschoon studeerde na zijn HBS opleiding in Dordrecht aan de TU te Delft en promoveerde in 1952 tot doctor in de Wis- en Natuurkunde. Inmiddels bestond het gezin uit 4 personen. In 1951 en 1952 waren een zoon (Alfred) en een dochter (Linda) geboren. In datzelfde jaar accepteerde Kees Zilverschoon een functie bij de, in dat jaar opgerichte CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) te Genève. Hij bleef daar werken tot zijn pensionering en de familie is altijd in Zwitserland blijven wonen. Helaas verloor het echtpaar beide kinderen in 1975 en 1980. Het verdriet was groot, hun enige troost was altijd hun hondje. Kees en Ida Zilverschoon besloten om met een deel van hun geld een stichting op te richten om mensen te belonen voor hun inzet bij het voorkomen en/of bestrijden van dierenleed.

idz2